welkom

Studiecoaching: individuele begeleiding op maat, gericht op het goed afronden van de studie

Studiecoaching is wat ik leuk vind, studiecoaching is wat ik kan. Vooral van studenten die in de afrondingsfase van hun HBO of Universitaire studie zitten: de begeleiding van de stage vanuit het perspectief dat deze stage een onderzoek is en dat daarover een afstudeerscriptie moet worden geschreven. En de begeleiding van de afstudeerscriptie zelf: hoe kom je van een vracht aan informatie tot een logisch gestructureerd verhaal waar niks te weinig in staat maar ook niks teveel. 

 

Het afgelopen jaar heb ik me in het bijzonder beziggehouden met de begeleiding van studenten die een vorm van autisme hebben. Tussen de 2 en 5% van het aantal studenten aan het Hoger en Universitair onderwijs heeft te maken met eenvorm van autisme. Dat is een positieve ontwikkeling want deze studenten beschikken vaak over uitzonderlijke kwaliteiten zoals bijvoorbeeld oog voor detail en een sterke focus op de inhoud, iets waaraan behoefte is op de arbeidsmarkt. 

Echter, een aantal van deze jongeren ervaart tijdens hun studie problemen, bijvoorbeeld met het organiseren van de studie en het zoeken naar een goede balans tussen belasting en belastbaarheid.

 

De aanpak die ik (tijdens een pilot samen met Fontys Hogeschool ICT) heb ontwikkeld, is individueel gericht en gaat uit van de begeleidingsbehoefte die de student zelf aangeeft. Dat kan zijn het samen opzetten van een strakke planning voor een tentamen en het samen regelen dat die planning wordt gehaald, of het aanreiken van visualisatietechnieken zoals mindmapping of conceptmapping voor de verwerking van de inhoud van de studie, tot het in kaart brengen welke omgevingsfactoren (thuis of in de organisatie en informatie van de studie) goed studeren in de weg zitten.  Het is dus geen huiswerkbegeleiding, ik kan je niet helpen met de studie-inhoud. Ik kan je wel helpen het goede contact te maken met de docent die op je opleiding het betreffende vak geeft.

 

Na een intake worden doelstellingen geformuleerd, werkafspraken gemaakt en afgesproken op welke wijze de begeleiding zal plaatsvinden. Afhankelijk van duur en intensiteit van het traject zullen regelmatig evaluatiemomenten worden ingebouwd om te beoordelen of afspraken moeten worden bijgesteld.  

 

Meer weten? 

Stuur een mail naar ton@tonvanrheenen.nl